خدمات شرکت معماری و طراحی داخلی آنامیس
در یک نگاه

مشاوره

مشاوره

طراحی

طراحی

اجرا

اجرا

روند و عملکرد ما

 • مشاوره و عقد قرارداد
 • ایده پردازی و طراحی
 • ارائه طرح نهایی
 • اجرای پروژه

 

 • دریافت اطلاعات  و مدارک مورد نیاز پروژه
 • شناخت و بررسی خواسته های کارفرما
 • بازدید از محل پروژه
 • بررسی گزارش تهیه شده توسط طراحان شرکت
 • ارائه نتیجه  بازدید و ارائه طرح کلی به کارفرما
 • عقد قرارداد

 

 

 • اتود های اولیه بر اساس شرایط پروژه
 • تطبیق ایده های طراح با خواسته های کار فرما
 • ارائه یک یا چند آلترناتیو بر اساس شرایط حاکم بر پروژه و نیاز کارفرما
 • انتخاب یکی از آلترناتیو ها توسط کارفرما و اعمال نظر نهایی ایشان

 

 

 • اصلاح طرح انتخاب  شده با توجه به اعمال نظر نهایی
 • تکمیل و پرداختن به جزییات طرح انتخابی در جهت ارتقاء کیفی طرح
 • ارائه کلیه مدارک و نقشه های عنوان شده در قرارداد به کارفرما ( شامل نوع متریال،دیتیل اجرایی،پیش فاکتور اجرا)

 

 

 

 • عقد قرارداد مجزا در خصوص اجرای پروژه
 • قیمت ذکر شده در قرارداد اگر تا حین اجری پروژه بالا برود مسولیت آن بعهده شرکت می باشد.
 • به ازای تاخیر در اتمام پروژه، شرکت به ازای هر روز تاخیر جریمه ای به کارفرما متقبل می کند.
 • بعد از اتمام پروژه شرکت پروژه انجام شده را گارانتی می کند
 •  

 

طراحان شرکت در تمامی مراحل در کنار شما خواهند بود.

error: Content is protected !!