برآورد زمان بازسازی
25
آگوست

برآورد زمانی بازسازی

برآورد زمانی بازسازی


 ما در این مقاله بصورت ساده برآورد زمانی بازسازی را توضیح می دهیم

ولی

 

ما در ایران زندگی می کنیم و در همه صنف ها بدقولی هست چه آرایشگر باشد چه دکتر متخصص……(البته انسان های خوش قول در جامعه هستند که ما منکر

آنها نمی شویم ولی آنها هم اگر کمی کارشان وابسته به صنف و افراد دیگر باشند باز کمی بدقول می شوند که مقصر خودشان نیستند)…

برآورد زمانی بازسازی

 

یکی از عامل های بدقولی این است که طرف نمی خواهد کار را از دست بدهد و همزمان سه تا کار قبول می کند شاید هم

بیشتر و خودش هم می داند که نمی رسد ولی بخاطر اقتصاد جامعه و بازار مجبور است که قبول کند…

الان سوال اینجا هست یعنی راهی ندارد که ما بتوانیم مثل کشور های جهان اول باشیم؟

البته که دارد; اگر یک پیمانکار حرفه ای در زمینه بازسازی ساختمان باشد و اکیپ خودش را داشته باشد و از هرکدام از صنف ها  چند تا داشته باشد(بعنوان مثال چند

تا برق کار در اکیپ دارد که اگر یکی از آنها به هر دلیلی بدقولی کرد نفر دوم را به لیست اضافه کند مثل یک مربی فوتبال)

 

و یا در قرار دادها ذکر کنند به ازای دیرکرد دربازسازی  جریمه محسوب می شود…

 

به این صورت زمانی که برای بازسازی داده شده با یک الی دو روز تاخیر برآورد می شود…

در قراردهای شرکت کهن آشیانه آنامیس همیشه این موارد ذکر شده است و جریمه های سنگین قرار داشته شده است که به ازای هر روز تاخیر به کارفرما تقدیم می

شود.

 

و البته اکیپ ماهر و باتجربه ای که شرکت بطور تخصصی بر اساس تجربه بازاری گردهم در آورده است و این درصد برآورد زمانی بازسازی را  به صفر رسیده است…

 

در مجموع با داشتند اکیپ حرفه ای و گذاشتند جریمه دیر کرد برآورد زمانی درست از آب ،در می آید.

 

 

در اینجا لیستی تقریبی از زمان بندی را قرار داده ایم که شما بتوانید بصورت سرانگشتی برآورد زمانی کنید و خیال خود را راحت کنید…

 

برای دیدن لیست کلیک کنید

 از کجا شروع کنیم