16
نوامبر

فوم بیس تراپ

فوم بیس تراپ

فوم بیس تراپ از انواع فوم های آکوستیک پنل می باشد که در گوشه ها استفاده می شوند