فرآیند

 • 12
  آگوست

  مشاوره و عقد قرارداد

  Read More
 • 12
  آگوست

  ایده پردازی و طراحی

    اتود های اولیه بر اساس شرایط پروژه تطبیق ایده های طراح با خواسته های کار فرما ارائه یک یا چند آلترناتیو بر اساس شرایط حاکم بر پروژه و...

  Read More
 • 12
  آگوست

  ارائه طرح نهایی

    اصلاح طرح انتخاب  شده با توجه به اعمال نظر نهایی تکمیل و پرداختن به جزییات طرح انتخابی در جهت ارتقاء کیفی طرح ارائه کلیه مدارک و نقشه های...

  Read More
 • 12
  آگوست

  اجرای پروژه

    عقد قرارداد مجزا در خصوص اجرای پروژه قیمت ذکر شده در قرارداد اگر تا حین اجری پروژه بالا برود مسولیت آن بعهده شرکت می باشد. به ازای تاخیر...

  Read More
  error: Content is protected !!