خدمات ما

مشاوره

اخذ جواز و پایان کار تغییر نقشه
Read More

طراحی

طراحی داخلی همراه با متد های روز دنیا توسط طراحان تحصیل کرده از کشورهای انگلستان و کانادا طراحی نورپردازی داخلی و خارجی طراحی فضاهای مسکنی،تجاری ، اداری و فرهنگی طراحی و تهیه نقشه های معماری و سازه و برق و مکانیک طراحی و تهیه نقشه های معماری فاز اجرایی طراحی نما طراحی محوطه و بام […]

طراحی
Read More

اجرا

  بازسازی و نوسازی اجرا مطابق طراحی محوطه سازی نظارت بر اجرا    

Read More
error: Content is protected !!