طراحی

  • طراحی داخلی همراه با متد های روز دنیا توسط طراحان تحصیل کرده از کشورهای انگلستان و کانادا
  • طراحی نورپردازی داخلی و خارجی
  • طراحی فضاهای مسکنی،تجاری ، اداری و فرهنگی
  • طراحی و تهیه نقشه های معماری و سازه و برق و مکانیک
  • طراحی و تهیه نقشه های معماری فاز اجرایی
  • طراحی نما
  • طراحی محوطه و بام سبز
error: Content is protected !!