آیینه اتاق بدون پنجره
13
آوریل

اتاق بدون پنجره

امروزه طبق ضوابط شهرداری و نظام مهندسی هر فضای که نور طبیعی نداشته باشد غیر سکونتی به حساب می آید و مجوز پایان کار به آن ساختمان نباید داده...

Read More