12
اکتبر

آکوستیک پنل/فوم شانه تخم مرغی/هرمی/بدون واسطه/از تولید به مصرف

  فوم های آکوستیک پنل   امروزه با توجه به بحث ساخت و ساز و هرچه کوچک شدن ساختمان ها و افزایش قیمت ساختمان، همه دست به دست هم...

Read More